Vairāk prieka, vairāk mīlestības, veiksmes, izdošanās un tikai laimīgus notikumus nākamajā gadā mūsu draugiem, suši gardēžiem, uzticamajiem klientiem un arī ģimenēm
Sirsnīgā pateicībā par pagājušo gadu ! 

SAKURAs kolektīvs